الزامات و امکانات خانواده تجهیز در نرم افزار cmms PMWorks

خانواده تجهیز و ساختار درخت تجهیزات ۳ گام ضروری نرم افزار PM

الزامات خانواده تجهیز در نرم افزار تعمیرات CMMS چیست؟ در پیاده‌سازی نرم افزار ماژول و بند مهمی است، پس از استانداردسازی خانواده تجهیز در نرم افزار PMWorks که در آن مفهوم خانواده تجهیز، کاربرد و تعریف آن در نرم افزار نگهداری و تعمیرات توضیح داده شد.

قدم بعدی امکانات و الزامات خانواده تجهیز است که سه نکته مهم در خانواده تجهیزات وجود دارد:

  1. ساختار شکست تجهیز
  2. خرابی های کارکردی تجهیز
  3. فعالیت های نگهداشت تجهیز

در نرم افزار PMWorks میتوان درخت تجهیز (ساختار شکست تجهیز)، خرابی های کارکردی، فعالیت های نگهداشت، آرشیو فنی، پروفایل و شناسنامه تجهیز را وارد کرد.

استاندارد ۱۴۲۲۴ پیشنهاد میکند که درخت تجهیز را به عنوان اولین بخش از الزامات خانواده تجهیز در دو سطح تعریف کنیم. با این حال در نرم افزار PMWorks محدودیتی برای تعریف سطوح درخت تجهیز وجود ندارد.

فهرست  محتوی این مقاله:

  1. ساختار شکست تجهیز (درخت تجهیز)
  2. خرابی های کارکردی (Functional Failure)
  3. فعالیت های نگهداشت خانواده تجهیز
  4. مشاهده و دانلود فیلم امکانات و الزامات خانواده تجهیز در نرم افزار PMWorks
  5. دانلود فایل PDF مقاله
  6. دانلود پادکست مقاله

۱. ساختار شکست تجهیز (ساختار درخت تجهیز)

در قسمت «استانداردسازی» و «خانواده تجهیز»، لیست خانواده های تجهیزی که در نرم افزار تعریف شده است را میتوان مشاهده کرد. هر «خانواده تجهیز» میتواند در یک «گروه خانواده تجهیز» دسته بندی شود.

لازم به ذکر است که گروه خانواده تجهیز را میتوان از منو «استانداردسازی» و «گروه خانواده تجهیز» به صورت درختی ایجاد کرد یا تغییر داد. گروه خانواده تجهیز به ما کمک میکند تا گزارشات بهتر و دقیقتری را از نرم افزار تهیه کنیم.

اولین بخش از الزامات خانواده تجهیز تعریف «ساختار شکست تجهیز» wbs equipment است. یعنی تمام زیرسیستمها و قطعات یدکی تجهیز به صورت درختی زیر مجموعه خانواده تجهیز قرار میگیرند.

استاندارد ۱۴۲۲۴ پیشنهاد میکند که درخت تجهیز به صورت ۲ سطحی تعریف شود، هرچند که نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMWorks محدودیتی در تعداد سطوح درخت تجهیز ندارد و تا هر سطحی که مدنظر داشته باشید میتوانید این درخت را تهیه کنید.

۲. خرابی های کارکردی (Functional Failure)

علاوه بر درخت تجهیز، میتوانید دومین بخش از الزامات خانواده تجهیز را تحت عنوان حالت های خرابی (Failure Mods) یا خرابی های کارکردی (Functional Failure) برای هر خانواده تجهیز تعریف کنید.

این داده ها چه کمکی میتواند به ما بکند؟ زمانی که قصد ثبت یک درخواست کار را داشته باشیم، لیست خرابی های یک تجهیز که قبلا استاندارد شده است، نمایان شده و کاربر میتواند یکی از این گزینه ها را به عنوان خرابی انتخاب کند. این مسئله علاوه بر آنکه فرایند ثبت درخواست کار را سریع و ساده میکند، در گزارشگیری هم میتواند کمک زیادی به ما داشته باشد.

بعد از مدتی که سوابق تجهیز در نرم افزار ثبت شد، میتوانیم از این حالت های خرابی گزارشات مختلف تهیه کنید. به طور مثال کدامیک از این خرابی ها بیشتر اتفاق افتاده است؟ کدامیک از این خرابی ها باعث توقف بیشتر تجهیز شده است؟

فعالیت های نگهداشت خانواده تجهیز

در نهایت برای یک خانواده تجهیز میتوان «فعالیت های نگهداشت» را مشخص و تعریف کرد. دقت کنید که ما به جای کلمه نگهداری، از کلمه نگهداشت استفاده میکنیم.

ما در اینجا، هم فعالیت های تعمیراتی را تعریف میکنیم و هم فعالیت های دارای زمانبندی و تناوب (فعالیت های PM ماهانه، سالانه و غیره).

ما از این لیست، هم در بخش صدور چک لیست های PM و زمانبندی آنها برای انجام به موقع استفاده میکنیم، و هم در زمانی که برای تجهیز خرابی اتفاق می افتد، از این لیست استفاده میکنیم تا گزارشکار خود را بر اساس این فعالیت ها ثبت کنیم.

بسیاری از تیم های فنی، عادت دارند که در گزارشکار خود از عبارتهایی مثل «رفع شد» یا «برطرف گردید» استفاده کنند. این عبارت ها به هیچ عنوان کمکی به ما در تحلیل فعالیت های نت نمیکنند. حتما باید شرح کار انجام شده به دقت و به طور مشخص عنوان شود.

اگر قطعه ای تعویض شده، باید نوع قطعه و نوع تعویض ذکر شود، اگر تمیز کاری انجام شده، نوع تمیزکاری و ماده مورد استفاده ذکر شود یا اگر تنظیمی صورت گرفته است، میزان آن و نحوه آن اشاره شود.

به این شکل شما میتوانید سوابق فعالیت ها را بررسی کرده و به طور مثال متوجه شوید که آخرین بار، چه زمانی گیج دما تنظیم شده است یا یک قطعه یدکی تعویض گردیده است.

علاوه بر موارد بالا میتوانیم آرشیو فنی را برای هر تجهیز آپلود و بارگزاری کنیم، پروفایل تجهیز را تعریف کنیم و شناسنامه مخصوص هر دستگاه را نیز تهیه کنیم. دست ما برای تهیه شناسنامه با هر نوع داده ورودی باز است و میتوان هر اطلاعاتی که در شناسنامه تجهیز مورد نیاز است را در بخش مخصوص به خود تعریف نمود.

بعد از این مرحله میتوان اطلاعات مربوط به مدیریت تجهیز و مدیریت مکان را تعریف کرد که در فیلم های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.

4. دانلود فیلم خانواده تجهیز در نرم افزار PMWorks

5. دانلود فایل PDF مقاله

6. دانلود فایل صوتی پادکست نگهداری و تعمیرات