خبرهای جدید از توسعه و بهبود نرم افزار نگهداری و تعمیرات pmworks

به روزرسانی نسخه ۱٫۴٫۲ نرم افزار CMMS PMWorks

به روزرسانی نسخه ۱٫۴٫۲ نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMWorks در تاریخ ۲۴ خرداد ماه انجام و برای تمامی مشتریان نرم افزار اعمال گردید. شما میتوانید لیست تغییرات و بهبودهای این مرحله از به روزرسانی را در زیر مشاهده نمایید: تیم توسعه دهنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMWorks در به روزرسانی آینده […]

به روزرسانی نسخه ۱٫۴ نرم افزار CMMS PMWorks

به روزرسانی نسخه ۱٫۴ نرم افزار نگهداری و تعمیرات cmms pmworks