نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات یا نرم افزار CMMS مخفف واژه های Computerized Maintenance Management System است. با نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks می توانید هزینه تعمیرات و نرخ خرابی اضطراری تجهیزات را به شدت کاهش دهید. بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات باید از پشتیبانی آموزشی و مشاوره در زمینه جمع آوری داده های تجهیزات برخوردار باشد. از مزیت های رقابتی شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه ، تجربه بالا در پیاده سازی موفق نرم افزار cmms می باشد. برای هماهنگی جلسه دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات تماس گرفته و با قیمت و ماژول های نرم افزار cmms آشنا شوید. تجربه ای موفق و حرفه ای در پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات داشته باشید.

ارزیابی رایگان

آموزش رایگان

مشاوره رایگان

پشتیبانی رایگان

تحت شبکه/ وب