نرم افزار برنامه ریزی تحلیل گزارش گیری استاندارد تحت شبکه مستندسازی نگهداری و تعمیرات آویژه PMWorks

مدیریت آسان نگهداری و تعمیرات 

کاهش خرابی های اضطراری 

کاهش هزینه های تعمیراتی 

با بیش از ۱۶۰ تجربه موفق در استقرار نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات PMworks و با برخورداری از فرایندی استاندارد، در کنار شما آموزش، مشاوره و پشتیبانی مستمر را خدمت رسانی می‌کنیم.