نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه CMMS PMworks

نرم افزار نگهداری و تعمیرات یا CMMS مخفف واژه های Computerized Maintenance Management System است. با نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه PMworks می توانید هزینه تعمیرات و نرخ خرابی اضطراری تجهیزات را به میزان زیادی کاهش دهید. بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات باید از پشتیبانی آموزش و مشاوره برخوردار باشد. از مزیت های رقابتی شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه ، تجربه بالا در آموزش و مشاوره رایگان برای گردآوری داده های قابلیت اطمینان تجهیزات می باشد. به همین دلیل رضایت بالای مشتریان نرم افزار تعمیرات و نگهداری را تامین کرده است. برای هماهنگی جلسه دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات تماس گرفته و با ماژول ها و قیمت نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات آشنا شوید. تجربه ای موفق و حرفه ای در پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار نگهداری و تعمیرات داشته باشید.

ارزیابی رایگان

آموزش رایگان

مشاوره رایگان

پشتیبانی رایگان

تحت شبکه/ وب