دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks

دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMworks این امکان را می دهد تا با ماژول های نرم افزار CMMS ، نحوه پشتیبانی نرم افزار PMworks ، خدمات آموزش و مشاوره رایگان ، کاتالوگ نرم افزار CMMS و قیمت نرم افزار PM و نحوه خرید نرم افزار CMMS آشنا شوید. در انتهای این صفحه عوامل قیمت گذاری برای پیشنهاد قیمت نرم افزار CMMS آمده است.

نرم افزار PMworks با ۱۶ ماژول کامل یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS استاندارد و حرفه ای برای مدیریت دارایی های فیزیکی PAM سازمان است که به روی کاهش هزینه تعمیرات و کاهش نرخ خرابی اضطراری EM تجهیزات تمرکز دارد. با درخواست دمو می توانید نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان تحت وب را تجربه کنید.

درخواست دمو و قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات

دریافت رزومه،‌ کاتالوگ،‌ لیست قیمت نرم‌افزار CMMS و دمو ماژول‌ها، نحوه پشتیبانی و امکانات نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات PMworks