دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMworks

دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMworks این امکان را می دهد تا با ماژول های نرم افزار CMMS ، نحوه پشتیبانی نرم افزار PMworks ، خدمات آموزش و مشاوره رایگان ، کاتالوگ نرم افزار CMMS و قیمت نرم افزار نگهداری و تعمیرات آشنا شوید. نرم افزار PMworks با ۱۶ ماژول یک نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات CMMS است که به روی کاهش هزینه تعمیرات اضطراری و کاهش نرخ خرابی تمرکز دارد.

ارزیابی رایگان

آموزش رایگان

مشاوره رایگان

پشتیبانی رایگان

تحت شبکه/ وب