دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMworks

دمو نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS PMworks این امکان را می دهد تا اطلاعات کافی در خصوص ماژول های نرم افزار CMMS ، نحوه پشتیبانی نرم افزار PMworks و خدمات آموزش و مشاوره رایگان برای گردآوری داده های تجهیزات را کسب کنید. کاتالوگ نرم افزار نگهداری و تعمیرات و لیست قیمت نرم افزار CMMS را دریافت کرده و با برگزاری جلسه دمو با بهترین نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS تحت وب کشور آشنا شوید. نرم افزار نگهداری و تعمیرات PM های سازمان را برنامه ریزی و یادآوری میکند و به روی کاهش هزینه تعمیرات اضطراری و کاهش نرخ خرابی اضطراری تمرکز دارد. نرم افزار PMworks با ۱۶ ماژول یک نرم افزار جامع نگهداری و تعمیرات CMMS است.

ارزیابی رایگان

آموزش رایگان

مشاوره رایگان

پشتیبانی رایگان

تحت شبکه/ وب